Rakentamismääräykset Suomessa

Seuraavassa havaintoja Suomen rakentamismääräyskokoelmasta pienitalon kannalta. Varsinaisia suuria rajoituksia tai helpotuksia ei määräyksissä ole. Pienuudelle tosin on määrätty alarajat: asuinhuoneen pitää olla vähintään 7 m2 ja huoneiston vähintään 20 m2.

Seuraavassa lista havainnoista, jotka pitää ehkä erikseen huomioida pienitalossa. Suuri osa kaikista määräyksistä tulee huomioida kuten missä tahansa rakentamisessa - lupa-, valvonta- ja suunnitteluasiat sekä pätevyydet esimerkiksi.

 

A2 Rakennuksen suunnittelijat ja suunnitelmat, määräykset ja ohjeet
  4.2.1 - 4.2.7 Suunnittelutehtävien vaativuus ja suunnittelijoiden pätevyydet
Vaativuusluokka B: "Pienehkö tai teknisiltä ominaisuuksiltaan tavanomianne rakennus" (B = teknikko tai tätä korkeampi tutkinto)
  5.2 pääpiirros (pienissä kohteissa 1:50), asemapiirros (1:200)
 
F2 Rakennuksen käyttöturvallisuus, määräykset ja ohjeet
  2.1 Porrasvaatimukset
  2.4.1 Kaide tulee rakentaa, kun putoamiskorkeus ylittää 500 mm ja putoamisen tai harhaan astumisen vaara on olemassa
  2.4.2 Suojakaidetta on käytettävä yli 700 mm:n tasoeroissa kohteissa, joihin lapsilla on pääsy
 
G1 Asuntosuunnittelu, määräykset ja ohjeet
  2.1.1 Asuinhuoneen huonealan tulee kuitenkin aina olla vähintään 7 m2 "Asuinhuone on huonetila, joka on ensisijaisesti tarkoitettu jatkuvaan asumiskäyttöön. Asuinhuoneena ei pidetä esimerkiksi eteistä, käytävää, kylpyhuonetta tai muuta sellaista huonetilaa"
  2.2.1 Pientalossa vähimmäishuonekorkeus on 2400 mm.
  2.3.1 Asuinhuoneessa tulee olla ikkuna, jonka valoaukko on vähinään 1/10 huonealasta
  3.1.1 Asuinhuoneiston huoneistoalan tulee olla vähintään 20 m2
  3.2.1 Asuinhuoneiston tilojen ja pohjaratkaisun tulee olla aiottu käyttäjämäärä, asuntojen yhteiset tilat ja käyttötarpeiden muutokset huomioon ottaen asumisen kannalta tarkoituksenmukaisia. Asuinhuoneistossa tulee olla riittävästi tilaa lepoa, oleskelua ja vapaa-ajan viettoa, ruokailua ja ruoanvalmistusta, hygienian hoitoa sekä asumiseen liittyvää välttämätöntä huoltoa ja säilytystä varten. Asuinhuoneistossa tai sen käytössä tulee olla asianmukaiset tilat vaatehuoltoa ja irtaimiston säilytystä sekä polkupyörien, lastenvaunujen ja ulkoiluvälineiden säilytystä varten
  3.3.1 Huoneiston ulko-ovelta asuinhuoneisiin ja muihin asumista palveleviin välttämättömiin tiloihin johtavien ovien ja kulkuaukkojen vapaan leveyden tulee olla vähintään 800 mm

 

Tonttiin ja rakennuspaikkaan liittyvät kaavamääräykset ja rakentamistapaohjeet pitää myös lukea pienitalon kannalta. Näissä ei kuitenkaan ole tainnut yleensä olla minimivaatimuksia pinta-alan suhteen tai muitakaan pienitaloja hankaloittavia pykäliä.